Neo Bio Energy

Neo Bio Energy oferuje kompleksowe rozwiązania techniczne i finansowe z zakresu energetyki, wykorzystujące efektywne procesy produkcji energii w szczególności z odnawialnych źródeł energii.

Rozwiązania techniczne oferowane przez Neo Bio Energy obejmują:

– budowę instalacji odgazowania na składowiskach odpadów,

– wytwarzanie energii elektrycznej z biogazu,

– wykorzystanie technologii kogeneracyjnej,

– kompleksowe usługi z zakresu serwisu zestawów wytwórczych,

– zastosowanie mobilnych magazynów ciepła,

– budowę farm fotowoltaicznych.

 

Współpraca z Neo Bio Energy wpływa na zmniejszenie kosztów eksploatacji instalacji odgazowania oraz zespołów wytwórczych.

 

Jesteśmy największym wytwórcą energii elektrycznej z biogazu składowiskowego w Polsce – jesteśmy właścicielem i operatorem  24 instalacji w całej Polsce.

 

Nasza wiedza i doświadczenie przekłada się na wyjątkową wydajność naszych instalacji – zarządzając ¼ instalacji w Polsce wytwarzamy ponad 40% energii elektrycznej wyprodukowanej ze wszystkich instalacji biogazu składowiskowego w Polsce – w  2019 r. wyprodukowaliśmy 67GWh energii elektrycznej.

 

Posiadamy obecnie 12 MW mocy elektrycznej zainstalowanej  – posiadamy jednostki wytwórcze oraz kogeneracyjne w szerokim zakresie mocy tj. od 150 kW do 1000 kW.

 

Dzięki pracy naszych  instalacji redukujemy emisję gazów cieplarnianych – w 2019 roku zutylizowaliśmy 12 300 ton metanu (CH4), który samoczynnie wytwarza się na składowiskach  – to równowartość rocznej emisji CO2 przez mniej więcej 150 tyś samochodów.

 

Posiadamy ponad 30 letnie doświadczenie w wytwarzaniu energii z biogazu składowiskowego – nasz zespół składa się z doświadczonej kadry zarządzającej, specjalistów z różnych dziedzin związanych z wytwarzaniem energii z biogazu, energii słonecznej oraz wiatrowej.

W skład zespołu wchodzą osoby od wielu lat związane z liderami branży energetycznej w Polsce m.in.:

Ener-G Polska, NFOŚiGW, URE, PKP Energetyka, JSW SA, PGE – Energia Odnawialna S.A.

 

Model współpracy z Neo Bio Energy składa się z następujących elementów:

 

  • Finansowanie inwestycji do 100%,
  • Realizacja inwestycji pod klucz: (projektowanie, budowa, odbiór i uruchomienie),
  • Przeprowadzenie całego procesu uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej  z OZE,
  • Koszty eksploatacyjne oraz operacyjne po stronie NBE,
  • Gwarancję udziału Partnera w sprzedaży energii.