Zapraszamy Państwa do obejrzenia posterów wykonanych przez studentów oraz pracowników naukowych Politechniki Śląskiej.

Prezentowane prace są wynikiem projektów PBL  (Project Based Learning) oraz Studenckich Kół Naukowych realizowanych w ramach projektu Włączanie studentów w badania naukowe za pośrednictwem kół naukowych oraz nauczania zorientowanego projektowo, w związku z udziałem Politechniki Śląskiej w Gliwicach w programie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

W skład zespołów projektowych weszli studenci kierunków: Gospodarka Obiegu Zamkniętego oraz Energy Transition realizowanych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Katedrze Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów.

     Podjęta tematyka badań dotyczy aktualnych problemów związanych z wdrażaniem założeń GOZ (system kaucyjny, biogospodarka), optymalizacją energetyczną przedsiębiorstw, a także walki z  pandemią wirusa SARS-CoV-2.