Bałanda Krzysztof
Członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Odpadami
Krzysztof Bałanda Członek zarządu Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, przedstawiciel KIGO w MWE (Municpal Waste Europe w Brukseli) – organizacji zrzeszającej samorządowe organizacje zajmujące się gospodarką odpadami w krajach UE, w latach 2010 – 2018 prezes zarządu MPO w Warszawie, największej firmy samorządowej odpowiedzialnej za obsługę mieszkańców w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów.