Bogdał Monika
radca prawny, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k.
Kieruje zespołem Nowych Technologii. Specjalizuje się w obsłudze sektorów infrastrukturalnych, w tym m.in. energetycznego, zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków, a także transportowego. Wspiera operatorów infrastruktury krytycznej. Doradza operatorom usług kluczowych i podmiotom publicznym w rozumieniu Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Prowadzi audyty bezpieczeństwa systemów IT i OT, opracowuje i wdraża systemy zarządzania bezpieczeństwem - przygotowuje szacowanie ryzyka, polityki i procedury bezpieczeństwa oraz wspiera przy ich implementacji. Doradza sprzedawcom i dystrybutorom energii elektrycznej, ciepła i gazu, także przy usługach DSR, planowaniu i realizacji inwestycji OZE w klastrach oraz rozwoju inteligentnego opomiarowania. Zajmuje się również kwestiami związanymi z ochroną środowiska (m.in. gospodarowaniem odpadami, w tym na cele energetyczne, kwalifikacją pozostałości procesów produkcyjnych, emisją substancji do środowiska, poborem wód i odprowadzaniem ścieków).