Kajdan Tomasz
Członek Zarządu stowarzyszenia „Inicjatywa Dla Środowiska, Energii i Elektromobilności”
Ekonomista i ekspert OZE, związany z rynkiem biogazu od 2010 roku. Wiceprezes Zarządu Biowatt SA, spółki inwestującej w przedsięwzięcia biogazowe i dostarczającej wysokowydajnych polskich technologii biogazu. Członek Zarządu stowarzyszenia „Inicjatywa Dla Środowiska, Energii i Elektromobilności”, bierze czynny udział w pracach Unii Producentów i Pracodawców Biogazu, Konfederacji Lewiatan oraz Radzie Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa. Wcześniej menadżer w sektorze bankowym, usług doradczych oraz rynku budowlanym.