Ramm Klara
Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej
Klara Ramm jest związana z branżą wodociągowo-kanalizacyjną od kilkunastu lat. Doświadczenie zdobyła pracując jako dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej, członek zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, ekspert w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od ponad 10 lat pełni funkcję eksperta w Izbie Gospodarczej Wodociągi Polskie uczestnicząc w wielu projektach dotyczących usług wodnych. Będąc przedstawicielką Polski w federacji EurEau uczestniczy również w przedsięwzięciach międzynarodowych, jest członkiem zespołu ds. Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. Jest przewodniczącą komitetu EurEau ds. Ekonomiczno-Prawnych sektora. Bierze udział w konsultacjach i pracach nad prawem unijnym, związanym z gospodarką wodną. Jest autorką artykułów związanych z działalnością przedsiębiorstw wod-kan w Unii Europejskiej. Posiada tytuł doktora nauk technicznych oraz MBA.