Kacprzak Małgorzata
Profesor Małgorzata Kacprzak pracuje w Instytucie Inżynierii Środowiska Politechniki Częstochowskiej. Jej zainteresowania naukowe dotyczą: funkcjonowania inteligentnych miast (smart cities); gospodarowania odpadami biodegradowalnymi w tym osadami ściekowymi w realiach gospodarki obiegu zamkniętego; procesów remediacji/rekultywacji/rewitalizacji terenów zdegradowanych, monitorowania tzw. emerging contaminants. Obecnie uczestniczy w dwóch projektach HORIZON 2020 dotyczących odpadów organicznych i obiegu P i N oraz koordynuje projekt „Bezpieczeństwo bioodpadów w gospodarce o obiegu zamkniętym” (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej). Jest autorką i współautorką wielu ekspertyz dla partnerów przemysłowych, samorządów, Ministerstwa Środowiska; patentów i publikacji w uznanych periodykach o zasięgu międzynarodowym.