Markiewicz Magdalena
Prezes Zarządu Grupy SAUR (Spółki: SAUR Polska, SAUR Konstancja, SAUR Horyzont, Separator Service)
Magdalena Markiewicz – Prezes Zarządu Grupy SAUR (Spółki: SAUR Polska, SAUR Konstancja, SAUR Horyzont, Separator Service), a także Członek Rady Nadzorczej Saur Neptun Gdańsk. Ukończyła Wyższą Szkołę Ekonomiczno-Informatyczną w Warszawie oraz Kurs przywództwa w Bostonie. Ekonomistka z 20-letnim doświadczeniem biznesowym w zakresie usług środowiskowych, od 10 lat na stanowiskach kierowniczych i zarządczych. Realizuje z sukcesem inwestycje i usługi dla związków gmin i miast z dziedziny usług komunalnych. W SAUR odpowiedzialna za rozwój usług dla samorządów i przemysłu w obszarze wodno-kanalizacyjnym. Pasjonatka działań na rzecz ochrony środowiska, w szczególności w obszarach uzdatniania wody i unieszkodliwiania odpadów. Obecnie - z racji zajmowanego stanowiska - swoje działania koncentruje szczególnie wokół racjonalnego gospodarowania wodą i zapobiegania trwonieniu jej zasobów, pod hasłem #StopMarnotrawieniuWody. Orędowniczka Manifestu SAUR Water Horizon 2050.