Priesters Jurgen
Wiceprezes ds. Gospodarki o obiegu zamkniętym, TOMRA Sorting
Jürgen Priesters rozpoczął swoją karierę zawodową w 1989 roku w firmie zajmującej się inżynierią środowiska - U.T.G. GmbH. W tym czasie pełnił funkcję inżyniera projektu i był odpowiedzialny za projektowanie i planowanie pierwszej sortowni lekkich odpadów opakowaniowych. Ponadto był odpowiedzialny za projekt badawczo-rozwojowy dotyczący sortowania zmieszanych odpadów komunalnych w istniejącym zakładzie RRA (Rohstoffrückgewinnungsanlage) Haus Forst. W 1992 roku Pan Priesters zatrudnił się w Spółce Trienekens GmbH, wówczas największej firmie zajmującej się gospodarką odpadami i lidera technologii przetwarzania odpadów w Niemczech. Do jego obowiązków należała optymalizacja zakładu, planowanie i projektowanie nowych instalacji dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów z handlu i przemysłu, zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów opakowaniowych, papieru, złomu elektronicznego i elektrycznego, odpadów postrzępiarkowych, recyklingu tworzyw sztucznych i zakładów produkcyjnych paliwa alternatywnego RDF. W latach 2002/2003 kierował zespołem, który był w pełni odpowiedzialny za organizację i realizację pierwszych eksperymentów na dużą skalę z sortowaniem stałych zmieszanych odpadów komunalnych, w tym z sortowaniem surowców wtórnych z odpadów gospodarstw domowych i późniejszy odzysk posortowanych materiałów. Niektóre patenty, które są wykorzystywane do dziś, są autorstwa Pana Priestersa i jego zespołu. Są to patenty dotyczące produkcji paliwa alternatywnego RDF, sortowania odpadów opakowaniowych i sortowania stałych zmieszanych odpadów komunalnych. W 2002 roku Spółka Trienekens została przejęta przez firmę RWE, gdzie Pan Priesters wziął na siebie odpowiedzialność techniczną za ponad 100 sortowni i zakładów recyklingu. Początki jego pracy w Spółce TITECH GmbH, znanej dziś jako Tomra Sorting sięgają roku 2005, gdzie obecnie pełni funkcję Wiceprezesa ds. Gospodarki o obiegu zamkniętym. Wraz ze swoim 7-osobowym zespołem jest odpowiedzialny za tworzenie i rozwój zakładów działających w obiegu zamkniętym na całym świecie, za rozwój nowych segmentów i zastosowań.