Sobolak Andrzej
Prezes Stowarzyszenia Biorecykling
Ekspert, teoretyk i doświadczony praktyk odpadowy. Od 2012 do 2016 kierował i rozbudował jedną z najnowocześniejszych instalacji odpadowych. Tam też powstała pierwsza w Polsce w pełni funkcjonalna instalacja do fermentacji bioodpadów z odpadów komunalnych. W kolejnych latach jako niezależny ekspert opracował koncepcje dla różnych zakładów biologicznego przetwarzania odpadów. Od 2019 roku w zarządzie miejskiej spółki Ekosystem zarządzającej gospodarką odpadami we Wrocławiu, gdzie opracowuje i wdraża strategię odpadową dla miasta Wrocławia. Aktywnie uczestniczy w imieniu Wrocławia w pracach Komisji Odpadowej Unii Metropoli Polskiej. Współzałożyciel i od początku istnienia Prezes Stowarzyszenia Biorecykling. Popularny wykładowca, chętnie publikowany w czasopismach branżowych felietonista oraz autor specjalistycznych artykułów na temat bioodpadów i oraz istotnych problemów odpadowych.