Uhl Tadeusz
Profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Tadeusz Uhl – urodzony w Nowym Sączu w 1956 roku. Ukończył studia magisterskie na Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych, na kierunku Automatyka. W 1983 roku obronił na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych pracę doktorską. W roku 1990 uzyskał tytuł doktora habilitowanego, a w 1991 roku objął stanowisko profesora AGH, a w 1997 roku uzyskał tytuł naukowy profesora. Spędził 6 lat za granicą, pracując zarówno w przemyśle, jak i na uczelniach w Holandii, Belgii, Francji, USA i Japonii. W 1998 roku założył firmę inżynierską Energocontrol, która w ciągu 16 lat działalności została przekształcona w grupę firm inżynierskich pod nazwą EC Grupa. Grupa składa się z 14 firm, głównie spin-off, które kontynuują prace badawcze prowadzone w AGH. Obecnie firma zatrudnia w Polsce i za granicą kilkuset inżynierów, głównie absolwentów AGH. EC Grupa realizuje projekty dla klientów na całym świecie z zakresu wysokich technologii w branżach: energetycznej, kolejowej, lotniczej oraz maszynowej.