Wielgosiński Grzegorz
Profesor na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkie
Dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński jest profesorem na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Jest autorem ponad 100 publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych oraz ponad 300 wystąpień na konferencjach naukowych. Zajmuje się zagadnieniami ochrony powietrza (oczyszczanie gazów odlotowych, rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferze, zarządzanie ochroną powietrza), gospodarki odpadami (termiczne przekształcanie odpadów, plany gospodarki odpadami, paliwa alternatywne) oraz zrównoważonego rozwoju. Jest autorem monografii: „Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych - wybrane zagadnienia”(2016) oraz współautorem podręcznika „Technologie i procesy ochrony powietrza” (2018). W czerwcu 2020 roku ukazała się jego najnowsza książka „Termiczne przekształcanie odpadów”.