Wójcik Roman
Kierownik Katedry Urządzania Lasu, Dendrometrii i Ekonomiki Leśnictwa, Instytutu Nauk Leśnych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Kierownik Katedry Urządzania Lasu, Dendrometrii i Ekonomiki Leśnictwa, Instytutu Nauk Leśnych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody i przewodniczący Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko. Specjalizuje się w metodach inwentaryzacji lasu, planowaniu wielkości użytkowania lasu, planowaniu finansowym krótko- i średniookresowym, czynnej ochronie przyrody i ocenach oddziaływania na środowisko. Pracował w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Wydziale Nadzoru Urządzeniowego, w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Departamencie Ochrony Przyrody, a także w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako zastępca prezesa.