KIM JESTEŚMY ?

Dalkia Wastenergy – innowacyjne technologie w służbie środowisku – źródłem „zielonej energii”.

Dalkia Wastenergy to spółka zależna Dalkia w ramach grupy EDF, mająca siedzibę w La Défense w Paryżu we Francji.

Firma od niemalże 100 lat specjalizuje się w energetycznym przekształcaniu odpadów komunalnych na energię elektryczną i parę, stosując instalacje spalania, uzupełniane wstępnym sortowaniem odpadów i kompostowaniem pofermentatu. Wydajność objętościową i cieplną, a także sprawność pracy instalacji zapewnia, dzięki stosowaniu opatentowanych rozwiązań – zarówno konstrukcyjnych (piecy oscylacyjne i rotacyjne), jak
i dedykowanych zarządzaniu (cyfrowy model optymalizacji pracy elektrociepłowni opalanych odpadami – TWIN).

„ROCK” -Piece oscylacyjno-rotacyjne Dalkia – ważny produkt na rynku francuskim i międzynarodowym

Piece oscylacyjne i rotacyjne Dalkia Wastenergy są wykorzystywane w 37 obiektach na całym świecie – w tym we Francji, USA, Belgii czy Wielkiej Brytanii. Większość tych instalacji jest eksploatowana przez Dalkia.

Oparte o innowacyjną technologię piece oscylacyjne i rotacyjne „ROCK”  firmy Dalkia Wastenergy gwarantują minimalną emisję gazów do atmosfery i brak nieprzyjemnych zapachów, a skutkiem „ubocznym” ich zastosowania jest produkcja całkowicie ekologicznej energii, którą można wprowadzić do sieci lokalnej i wykorzystać do ogrzewania domów lub zasilania zakładów przemysłowych.

 Zalety technologii zastosowanej w piecach oscylacyjnych i rotacyjnych Dalkia Wastenergy:

  • Wydajność objętościowa i cieplna: kontrola odpadu na wejściu i efektywne „zarządzanie fosą”
  • Sprawność i praca instalacji: > 8000 h/r – wynik jakości eksploatacji i konserwacji zapobiegawczej i naprawczej
  • Skuteczność energetyczna: inteligentne zarządzanie okresami przerw vs dostarczanie energii (ciepło/ elektryczność)
  • Skuteczność środowiskowa: emisje, jakość żużli, zarządzanie odpadami ze spalin, itp.
  • Skuteczność socjalna: higiena i bezpieczeństwo, mikro i makro ergonomia zakładów, brak konfliktów socjalnych.

Wybór najlepszej technologii dedykowanej potrzebom danego zakładu poprzedzony jest konsultacjami technicznymi, przeprowadzanymi przez inżynierów Dalkia Wastenergy. Obejmują one: analizę stanu wyjściowego oraz opracowanie projektu instalacji (wymiarowanie).  W kolejnym etapie doradztwo opiera się na ekspertyzach technicznych i operacyjnych w zakresie wsparcia w uruchamianiu instalacji, technologicznego odbioru instalacji, analiz parametrów eksploatacyjnych i ich optymalizacji dla funkcjonujących zakładów.

Piec oscylacyjno – obrotowy “ROCK” to najnowsza generacja tej technologii. Pracują na niej zakłady Dalkia m.in. w Paillé, Pontivy, Pontenx-les-Forges, Exeter, Grimsby oraz Saint-Barthélemy.

Warto podkreślić, że w Polsce duża część miejskich ciepłowni posiada bardzo stare instalacje i kotły bezwzględnie wymagające modernizacji, zarówno ze względu na wysoką emisję zanieczyszczeń, jak i niską efektywność energetyczną. Ostateczny termin wprowadzenia takich zmian to 2021 rok. Odpowiedzią na ten „palący problem” ma być rządowy program wsparcia budowy instalacji do termicznego przetwarzania odpadów, do produkcji energii z odpadów w kogeneracji.

Z analiz wynika, że najbardziej opłacalnym rozwiązaniem jest budowa bloku do spalania pre-RDF lub RDF, Istnieje zatem zapotrzebowanie na małe spalarnie, przetwarzające 20-70 tys. ton odpadów rocznie. Taka niewielka instalacja, przetwarzająca odpady domowe pochodzące z danego miasta i zapewniająca mieszkańcom ciepłą wodę w kranach oraz ogrzewanie mieszkań, świetnie wpisuje się w model gospodarki obiegu zamkniętego.

 

TWIN, czyli sposób na optymalizację

 

Cele, które stawia sobie Dalkia Wastenergy to nie tylko dostarczanie innowacyjnych technologicznie instalacji, ale również jak najskuteczniejsza eksploatacja elektrociepłowni. Jest to możliwe dzięki pracy w oparciu o autorską metodę optymalizacji – TWIN. W skrócie polega to na tym, iż każdy z zakładów obsługiwanych przez Dalkia Wastenergy otrzymuje swojego „cyfrowego bliźniaka”, na bieżąco analizującego wszystkie parametry w celu wypracowania rozwiązań, pozwalających na jak najbardziej efektywną pracę danej instalacji. Do analizy system wykorzystuje „sztuczną inteligencję”, która pozwala na przeprowadzanie skutecznego i automatycznego audytu oraz ułatwia podejmowanie decyzji. Początkowo system korzysta z danych historycznych, dostarczanych przez obiekty eksploatowane przez Dalkia Wastenergy, jednak po jakimś czasie zaczyna wykorzystywać aktualne dane oraz dokonywać na ich podstawie predykcji przyszłej wydajności i dyspozycyjności.

 

Dalkia Wastenergy, poza optymalizacją funkcjonowania eksploatowanych zakładów, oferuje również wsparcie eksploatacji lub przejęcie obsługi eksploatacji istniejących już ITPOK-ów
i elektrociepłowni zasilanych RDF. Mowa w tym wypadku przede wszystkim o podmiotach publicznych oraz przedsiębiorstwach utylizacji odpadów

W Polsce swoje 100 – letnie doświadczenie w eksploatacji oraz pracę na modelu TWIN Dalkia Wastenergy wykorzysta jako operator elektrociepłowni pod nazwą Port Czystej Energii, której inwestorem jest miasto Gdańsk.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat oferty firmy Dalkia Wastenergy prosimy o kontakt:

 

Andrzej Bednarz

e-mail:  A.bednarz@exp-peco.com

Tel.: +48 605 347 784

MATERIAŁY DO POBRANIA

MATERIAŁY DO POBRANIA