Oops...
Slider with alias slider 10 not found.
Sponso

EKO BROKER Sp. z o. o.
www.ekobroker.com

Nasz zespół

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w niżej podanych godzinach:

  • 27 maja: 10:00-11:00 oraz 13:00-14:00
  • 28 maja: 10:00-12:00

Zapraszamy do kontaktu video!

Najświeższe informacje znajdziesz na:

ZOSTAW WIZYTÓWKĘ

Spośród osób, które wypełnią formularz zamieszczony poniżej oraz odeślą go na adres e-mail
a.maj-michalek@ekobroker.com zostanie wylosowany zwycięzca, który otrzyma nagrodę od firmy
EKO BROKER.

Klauzula informacyjna – polityka prywatności
Eko Broker Sp. z o.o. zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119, s. 1) informuje, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Eko Broker Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-105) przy ul. Twardej 18, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych,
2) inspektorem danych osobowych u Administratora jest Małgorzata Mleczak, e-mail: m.mleczak@ekobroker.com,
3) celem oraz podstawą do przetwarzania Państwa danych jest:
• wykonywanie zlecenia w zakresie czynności brokerskich po udzieleniu pełnomocnictwa;
• obsługa likwidacji szkód na zlecenie osób, które udzieliło nam pełnomocnictwa;
• udostępnieniem swoim Klientom narzędzi informatycznych do komunikacji z Eko Broker Sp. z o.o.;
• obsługą reklamacji kierowanych do Eko Broker Sp. z o.o.;
• marketingiem usług własnych prowadzonych przez Eko Broker Sp. z o.o., w szczególności oferowanie usług brokerskich bądź innych usług w zakresie prowadzonej przez nas działalności statutowej, w tym organizacji szkoleń, konferencji, imprez sportowych, kulturalnych, naukowych, newslettera;
4) podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
5) posiadają Państwo prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
7) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat.