Fundacja PlasticsEurope Polska

PlasticsEurope Polska, fundacja reprezentująca producentów tworzyw sztucznych w Polsce, jest częścią stowarzyszenia producentów tworzyw sztucznych PlasticsEurope z siedzibą w Brukseli – jednego z czołowych europejskich stowarzyszeń branżowych. Organizacja skupia kilkanaście firm produkujących tworzywa sztuczne w Polsce i Europie.

Fundacja promuje rzetelną wiedzę na temat pozytywnej roli i znaczenia tworzyw sztucznych w różnych dziedzinach życia, zarówno poprzez dialog z ustawodawcą i administracją, jak i poprzez działania typu public relations oraz programy edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży. Prowadzi także ogólnopolskie akcje propagujące wiedzę na temat wartości odpadów tworzyw sztucznych jako cennego surowca wtórnego i konieczności jego właściwego zagospodarowania,  promując także inicjatywę europejskiego przemysłu tworzyw sztucznych „Zero plastics to landfills” (Zaniechanie składowania odpadów tworzyw sztucznych na wysypiskach). Przegląd działalności Fundacji jest publikowany co roku w raporcie rocznym, który wraz z innymi publikacjami PlasticsEurope Polska, jest dostępny na www.plasticseurope.org/pl

Cele gospodarki obiegu zamkniętego

W celu osiągnięcia gospodarki o obiegu zamkniętym, wybór materiałów i wyrobów powinien uwzględniać cały cykl życia wyrobu, nie zaś skupiać się jedynie na fazie odpadu. Tworzywa odgrywają istotną rolę w gospodarce o obiegu zamkniętym w całym ich cyklu życia.

Zapoznaj się z filmem o podejściu obejmującym cały cykl życia wyrobu:

Wyjątkowe właściwości tworzyw sztucznych sprawiają, że materiały te mają kluczową rolę do odegrania w zrównoważonej i zasobooszczędnej gospodarce obiegu zamkniętego. Lekkie, odporne i wszechstronne tworzywa przyczyniają się do oszczędności energii i zasobów naturalnych w strategicznych sektorach gospodarki, takich jak m.in. handel, budownictwo, ochrona zdrowia, motoryzacja, czy produkcja energii odnawialnej. Dodatkowo, opakowania z tworzyw zapewniające bezpieczeństwo i higienę, przyczyniają się do zmniejszenia strat i marnotrawienia żywności. Jednakże, pełne wykorzystanie potencjału tych materiałów będzie możliwe dopiero wtedy, gdy zmierzymy się z wyzwaniami związanymi z zaśmieceniem i z faza odpadową – odchodząc od składowania i zwiększając poziom recyklingu i odzysku tworzyw.

 

Pełne zrozumienie roli tworzyw w gospodarce obiegu zamkniętego wymaga dokładnego poznania i zrozumienia, co dzieje się z wyrobami z tworzyw po zakończeniu ich użytkowania, dlatego stowarzyszenie PlasticsEurope przeprowadziło kompleksową analizę obiegu zamkniętego tworzyw sztucznych w Europie. Podsumowaniem tych badań jest raport „Tworzywa sztuczne w obiegu zamkniętym – analiza sytuacji w Europie”, opublikowany pod koniec ub. roku, zawierający dane dotyczące produkcji i przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz zbiórki i zagospodarowania odpadów, a także dane nt. produkcji recyklatów i ich zastosowań w różnych aplikacjach.

Raporty do pobrania:

Kontakt:

Fundacja PlasticsEurope Polska
ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa
tel. (48 22) 630 99 01

www.plasticseurope.org/pl

Kontakt:
info.pl@plasticseurope.org