Oops...
Slider with alias slider 2 not found.
Sponso

PRONAR

 • Oparcie produkcji na podzespołach wytwarzanych we własnych fabrykach oraz szeroki asortyment wyrobów to charakterystyczne cechy Pronaru, wpływające na wysoką jakość i stabilność dostaw do kontrahentów firmy. W obecnej sytuacji geopolitycznej oraz trudnych czasach pandemii koronawirusa jeszcze wyraźniej widać, jak istotna w funkcjonowaniu Pronaru jest pewność ciągłego zaopatrzenia w stal i niezbędne do produkcji komponenty.Różnorodna działalność Pronaru jest gwarancją jego niezakłóconej pracy. O przewadze konkurencyjnej firmy stanowi produkcja w ośmiu samodzielnych fabrykach i szeroki asortyment: maszyny rolnicze, komunalne, recyklingowe, zaawansowane technicznie linie recyklingowe oraz wiele komponentów, w tym elementy metalowe, m.in.: ramy, burty, koła tarczowe, przekładnie, kompletne układy jezdne (także gąsienicowe), instalacje pneumatyczne i hydrauliczne, a nawet elementy plastikowe.Tak szeroka oferta zapewnia Pronarowi nie tylko bardzo wysoki poziom samowystarczalności, ale także stabilność niezależną od koniunktury rynkowej w poszczególnych branżach. Daje to również przewagę w stosunku do innych producentów maszyn i komponentów na świecie. Oparcie produkcji na własnych komponentach daje także gwarancję jakości, która jest regularnie kontrolowana w Centrum Badawczo-Rozwojowym Pronaru. Portfolio produktowe firmy obejmuje obecnie kilkaset pozycji skupionych w trzech grupach maszyn. Do najważniejszych rozwiązań dedykowanych dla recyklingu należą:
  – mobilne rozdrabniacze wolnoobrotowe dwuwałowe
  – mobilne rozdrabniacze wolnoobrotowe jednowatowe
  – rozdrabniacze szybkoobrotowe
  – mobilne przesiewacze bębnowe od 4,4m długości bębna do 7,2 m
  – przerzucarki do kompostu
  – mobilne przenośniki taśmowe

Nasze produkty

Nasz zespół