Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.  została założona w 2002 roku przez czołowe polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa, w celu realizacji ciążących  na przemyśle obowiązków odzysku i recyklingu opakowań wprowadzanych przez nich na rynek. Obecnie współpracujemy z ponad 2 000 przedsiębiorców, których produkty opakowane są w blisko co 3 opakowanie trafiające na polski rynek. Rekopol to lider wśród tego typu podmiotów w Polsce. Realizując obowiązki przedsiębiorców tworzymy największy w kraju system zbiórki selektywnej odpadów opakowaniowych na terenie 700 gmin.

Rekopol prowadzi kampanie edukacyjne dotyczące selektywnej zbiórki odpadów i świadomych zakupów. Przykładem zaangażowania w tym obszarze jest autorska, ogólnopolska kampania Dzień bez Śmiecenia, oraz projekt mający na celu zwiększenie recyklingu butelek pet Działaj z ImPETem. Wiele z tych działań podejmowanych jest wspólnie  z przedsiębiorcami, współtworząc i realizując tym samym przedsięwzięcia z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Zapoznaj się z materiałami promocyjnymi naszej organizacji:

Kontakt:

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
ul. Mangalia 4
02 – 758 Warszawa
(22) 436  78 30
e-mail: rekopol@rekopol.pl
www.rekopol.pl