Grupa SAUR w Polsce

Grupa Saur działa na rynku usług wodno-kanalizacyjnych od 1933 roku, wspierając samorządy i przedsiębiorstwa przemysłowe w realizacji projektów związanych z zarządzaniem sieciami wodociągowo-kanalizacyjnymi, pracami inżynieryjnymi i budowlanymi oraz gospodarką odpadową. Odbiorcami tych usług jest ponad 12 milionów mieszkańców na całym świecie. W Polsce Grupa Saur jest obecna od ponad 25 lat, a od 2009 roku jako Saur Polska Sp. z o.o. wraz ze swoimi spółkami: Saur Konstancja Sp. z o.o., Saur Horyzont S.A i Separator Service Sp. z o.o.

Wachlarz usług spółek z Grupy Saur w Polsce obejmuje w szczególności projektowanie, budowanie i wykonawstwo wraz z finansowaniem oraz eksploatacją oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody czy też sieci wodno-kanalizacyjnych. Spółki zajmują się również eksploatacją istniejącej infrastruktury wodno-ściekowej oraz świadczeniem usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Od 2019 roku spektrum działań Grupy w Polsce zostało poszerzone o usługi dla biznesu, obejmujące m.in. czyszczenia i serwisu separatorów, kanalizacji i przepompowni.

„Wzorcowy projekt modernizacji oczyszczalni dla Gminy Konstancin-Jeziorna” (pobierz)

POZNAJ NAS

Markiewicz Magdalena
Prezes Zarządu Grupy SAUR (Spółki: SAUR Polska, SAUR Konstancja, SAUR Horyzont, Separator Service)
Kruk Andrzej
Dyrektor ds. Rozwoju w Saur Polska Sp. z o.o., Członek Zarządu Saur Horyzont S.A.