Ciszewski Łukasz
Ekonomista i ekspert OZE, związany z rynkiem biogazu od 2010 roku. Wiceprezes Zarządu Biowatt SA, spółki inwestującej w przedsięwzięcia biogazowe i dostarczającej wysokowydajnych polskich technologii biogazu. Członek Zarządu stowarzyszenia „Inicjatywa Dla Środowiska, Energii i Elektromobilności”, bierze czynny udział w pracach Unii Producentów i Pracodawców Biogazu, Konfederacji Lewiatan oraz Radzie Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa. Wcześniej menadżer w sektorze bankowym, usług doradczych oraz rynku budowlanym
Łukasz Ciszewski – radca prawny, wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k., kierujący w jej ramach praktyką prawa wodociągowo-kanalizacyjnego. Na co dzień zajmuje się koordynacją stałej obsługi prawnej ponad 70 spółek wodociągowo – kanalizacyjnych, prowadzi wybrane projekty infrastrukturalne, a także procesy sądowe. Od kilkunastu lat specjalizuje się w prawie wodociągowym i obsłudze podmiotów działających w tej branży. Autor kilkudziesięciu publikacji, wykładowca ogólnopolskich kursów i szkoleń, członek rad nadzorczych spółek wodociągowo – kanalizacyjnych.