Hogg Dominic
Prezes Zarządu Eunomia Research & Consulting Ltd.
Dominic Hogg jest Prezesem Zarządu Eunomia Research & Consulting Ltd. Od ponad 20 lat pracuje nad tematem rozszerzonej odpowiedzialności producenta i związanymi z nią zagadnieniami. Kierował zespołem wspierającym Komisję Europejską w przeglądzie głównych dyrektyw dotyczących odpadów, w tym opakowań. Kierował również pracami nad strategią dla tworzyw sztucznych oraz oceną wpływu tzw. dyrektywy o jednorazowym użyciu tworzyw sztucznych. Był również zaangażowany w opracowanie wytycznych dotyczących sposobu, w jaki państwa członkowskie powinny uwzględnić wymagania dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności producenta określone w art. 8A dyrektywy ramowej w sprawie odpadów. Pracował w całej Europie, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych oraz w niektórych krajach rozwijających się przy opracowywaniu systemów kaucyjnych na opakowania napojowe. W Wielkiej Brytanii, gdzie Eunomia ma swoją siedzibę, jego praca obejmowała wsparcie dla Defra w zakresie projektowania zmienionego systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta za opakowania, projektowania systemu kaucyjnego dla Zero Waste Scotland oraz strategii w zakresie tworzyw sztucznych dla WRAP Cymru