Koch Kopyszko Sylwia
Sylwia Koch-Kopyszko – Prezes Zarządu Green Energy Sp. z o.o., Prezes Zarządu Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Elektromobilności, Członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Biogazu w Brukseli. Posiada wyższe wykształcenie chemiczne z dyplomem z wyróżnieniem Politechniki Warszawskiej. Ukończyła również zarządzanie w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa w Warszawie. Posiada ponad 21-letnie doświadczenie w business development, marketingu i zarządzaniu zespołem. Od ponad 12 lat czynnie związana jest z energetyką odnawialną. Jest inicjatorem i członkiem Podlaskiego Klastra Energii. Przygotowuje i realizuje projekty inwestycyjne (biogazowe, PV) na terenie całej Polski. Zajmuje się doradztwem spółkom z branży spożywczej i energetycznej. Odznaczona medalem „ 100 lecie Niepodległości Polski” przyznanym przez Polski Rząd w 2018 roku.