Konecki Wojciech
Prezes Zarządu Związku Producentów AGD - APPLiA
Urodzony w 1967 roku, w 1991 roku ukończył SGPiS/SGH uzyskując tytuł magistra ekonomii. Przez 20 lat pracował w branży producentów AGD na szczeblach managerskich i dyrektorskich. Od 2004 roku prowadzi związek pracodawców AGD, CECED Polska, który zajmuje się m.in. reprezentacją przemysłu wobec administracji państwowej oraz parlamentu i mediów, a także badaniem rynku i analizami ekonomicznymi. W sferze samorządu gospodarczego, od 2005 roku zasiada we władzach Krajowej Izby Gospodarczej KIG, gdzie od 2017 roku pełni funkcję wice prezesa. Jest także przewodniczącym Komitetu ds. sprzętu elektrycznego powszechnego użytku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, jako przedstawiciel Polski został wybrany do Rady Administracyjnej (Board of Officers) CENELEC – europejskiej organizacji normalizacyjnej. Od 2006 roku jest przewodniczącym międzynarodowej rady nadzorczej spółki akcyjnej organizacji odzysku ElektroEko. W swoich publikacjach specjalizuje się głównie w tematyce efektywności energetycznej, elektrorecyklingu, trendów rynkowych i branży producentów AGD i elektroniki. Odznaczony rządową odznaką „Za zasługi dla gospodarki Rzeczpospolitej”. Biegle włada językiem angielskim. Żonaty, ma dwie córki.