Kultys Henryk
– I Zastępca Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Odpadami
Henryk Kultys magister ekonomii. Ukończył studia wyższe na Akademii Ekonomicznej (aktualnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Krakowie na kierunku ekonomika i organizacja produkcji, specjalność: ekonomika organizacji przemysłu. Od 23.11.1993 roku do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie. Największym dotychczasowym osiągnięciem było opracowanie od podstaw, skuteczne wdrożenie i ciągłe rozwijanie dwóch systemów miejskich: Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami w Krakowie oraz Zintegrowanego Systemu Oczyszczania Miasta – z zastosowaniem modelu zamówień in-house. Pełni również inne funkcje w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych, takich jak: Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast (Wiceprezes Zarządu Krajowego), Krajowa Izba Gospodarki Odpadami (I Wiceprezes Zarządu Głównego).