Marliere Hanna
Specjalistka z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami, posiadająca wyższe wykształcenie z biologii i nauk biologicznych. Od 10 lat związana z branżą gospodarki komunalnej. Aktywnie uczestniczy w debacie publicznej nt. krajowego i europejskiego prawa, konsultantka krajowych i międzynarodowych organizacji branżowych. Autorka licznych publikacji w prasie branżowej, prelegentka branżowa, doradca środowiskowy oraz koordynator projektów dla podmiotów publicznych, prywatnych i organizacji w zakresie transformacji w kierunku GOZ.