Stefaniak Wojciech
Dyrektor ds. Strategii Promocji Produktu w firmie UNISOFT Sp. z o.o.
Wojciech Stefaniak (urodzony 22 września 1967 roku w Dobrym Mieście) – Dyrektor ds. Strategii Promocji Produktu w firmie UNISOFT Sp. z o.o. Zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem strategii promocyjnych Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI UNISOFT, szkoleniami, a także analizami wymagań oraz prezentacjami prowadzonymi u kluczowych klientów. Od 2006 roku kieruje również olsztyńskim oddziałem firmy. W 1987 roku ukończył Technikum Elektroniczne w Olsztynie, studia ukończył w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii w Olsztynie. Karierę zawodową zaczynał jako programista w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Od 1993 roku pracuje w olsztyńskim oddziale firmy UNISOFT, początkowo jako specjalista ds. wdrożeń, obecnie jako jego dyrektor. Realizował wiele wdrożeń w przedsiębiorstwach różnych branż: wodociągach, ciepłownictwie, gospodarce odpadami, spółdzielniach mieszkaniowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych. Jest żonaty, ma jedno dziecko, mieszka wraz z rodziną niedaleko Dobrego Miasta. Interesuje się muzyką, gra na gitarze, lubi jeździć rowerem i biegać na nartach biegowych.