Kowalak Tomasz
Tomasz Kowalak, dr inż., absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. W latach 1978- 1998 zatrudniony w Instytucie Energetyki w Warszawie, na stanowiskach od asystenta w Zakładzie Wysokich Napięć do sekretarza naukowego Instytutu. W dorobku kilkadziesiąt publikacji, kilka wzorów użytkowych, jeden patent, doktorat z techniki wysokich napięć. Audytor Systemów Zapewnienia Jakości, certyfikowany przez British Standard Institute. W latach 1994-1998 uczestniczył w pracach legislacyjnych nad ustawą Prawo energetyczne. Od 1998 do 2019 pracownik URE. Od 2000 do 2006 kierował Departamentem Taryf jako p.o. dyrektora, następnie do 2012 jako dyrektor departamentu. W latach 2013 – 2016 na samodzielnym Stanowisku ds. Koordynacji Rozwoju Inteligentnych Sieci. W latach 2016-1019 w Departamencie Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich. Współautor metodologii zatwierdzania taryf elektroenergetycznych przedsiębiorstw sieciowych na gruncie ustawy Prawo energetyczne. Od 2006 r. zaangażowany w proces wdrażania w Polsce systemu Smart Metering/Smart Grid, zorientowanego na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, poprawę efektywności wykorzystania energii oraz poprawę wykorzystania krajowych (lokalnych) zasobów energetycznych. Przygotował cztery Stanowiska Prezesa URE, opublikowane w latach 2011-2013, określające wymagania funkcjonalne dla infrastruktury inteligentnego opomiarowania, optymalnego modelu rynku opomiarowania oraz zasad regulacji w odniesieniu do inwestycji w infrastrukturę AMI. Aktualnie ekspert Instytutu Energetyki Odnawialnej oraz Seminarium Energetycznego Collegium Civitas.