Uciński Tomasz
Prezes Krajowej Izby Gospodarki Odpadami
Tomasz Uciński Prezes Zarządu Głównego Krajowej Izby Gospodarki Odpadami w Warszawie Dyrektor Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszalinie Jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie, na kierunku inżynierii środowiska (praca dyplomowa na temat gospodarki odpadami), a także Podyplomowego Studium Ekonomicznego na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w zakresie zarządzania i marketingu oraz Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie w zakresie zarządzania w sektorze publicznym. Od prawie 30 lat pełni funkcję Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Koszalinie. Jest inicjatorem i współzałożycielem Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, w której od samego początku (od 2003r.) pełni funkcję Prezesa Zarządu Głównego. Uczestniczył także w pracach komitetu założycielskiego Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast. Jego działalność w Krajowej Izbie Gospodarki Odpadami skupia się głównie na promowaniu takich rozwiązań prawnych i technologicznych w gospodarce odpadami tak aby branża w Polsce spełniała najwyższe standardy unijne. W swojej działalności kładzie nacisk na rozwój branży gospodarki komunalnej ze szczególnym uwzględnieniem samorządowego modelu gospodarki odpadami i współpracę z organizacjami samorządowymi i branżowymi w kraju i Europie.