UNISOFT

Marka UNISOFT obecna jest na rynku od ponad 30 lat. Firma dostarcza zintegrowany system informatyczny do zarządzania przedsiębiorstwem dla branży wodno-ściekowej, komunalnej, ciepłowniczej oraz mieszkaniowej. Rozwiązania systemu ZSI UNISOFT to kompleksowe wsparcie procesów biznesowych w obszarze bilingu wody i ciepła, odbioru i zagospodarowania odpadów, obsługi mieszkańców, zarządzania personelem, finansów, analiz, zarządzania majątkiem i infrastrukturą techniczną, a także bazą sprzętowo-transportową.

Wraz z rozwojem technologii – wychodząc naprzeciw zmieniającej się rzeczywistości – firma stworzyła także nowoczesny System Informacji Przestrzennej GIS UNISOFT, stanowiący integralną część
oprogramowania ZSI UNISOFT oferowanego przez firmę. Dane gromadzone w modułach systemu ZSI połączone zostały z wizualizacją na mapie elementów infrastruktury sieci, środków trwałych, punktów odbioru, spraw czy awarii i zleceń.

Innowacyjność stworzonego przez firmę rozwiązania dostrzegła Komisja Konkursowa, przyznając systemowi ZSI UNISOFT Nagrodę GRAND PRIX podczas XXVII Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2019 w Bydgoszczy.

Zapoznaj się z informacjami o naszej organizacji:

Zapraszamy także na naszą prezentację:

19.10.2020 r., 14:45

,,Odzysk wody ze ścieków jako narzędzie przeciwdziałania suszy”, którą wygłosi Wojciech Stefaniak, Dyrektor ds. Strategii Promocji Produktu w firmie UNISOFT Sp. z o.o.

Kontakt:

DANE ADRESOWE

[ CENTRALA ]

UNISOFT Sp. z o.o.

81-368 Gdynia, ul. Pułaskiego 8
tel. 58 78-26-111, fax 58 78-26-118
e-mail: info@unisoft.com.pl

http://www.unisoft.com.pl

NIP 586-010-35-41

 

Centrala Gdynia:
Iwona Zyskowska – Dyrektor ds. Handlowych (izyskowska@unisoft.com.pl)

Oddziały Białystok/Ełk/Olsztyn:
Wojciech Sadowski – Dyrektor Handlowy Regionu (wsadowski@unisoft.com.pl)

Oddział Bydgoszcz:
Bartosz Lewandowski – Dyrektor Oddziału (blewandowski@unisoft.com.pl)

Oddziały Katowice/Kraków:
Piotr Tajstra – Dyrektor Handlowy (ptajstra@unisoft.com.pl)

Oddziały Lubin/Wrocław:
Izabela Boguta – Dyrektor Handlowy (iboguta@unisoft.com.pl)

Oddziały Lublin/Warszawa:
Jadwiga Piec – Dyrektor Handlowy Regionu (jpiec@unisoft.com.pl)

Oddział Łódź:
Monika Biernat – Dyrektor Oddziału (mbiernat@unisoft.com.pl)

Oddział Poznań:
Krzysztof Jędrzejczak – Dyrektor Oddziału (kjedrzejczak@unisoft.com.pl)

Oddział Szczecin:
Monika Cybulska – Dyrektor Handlowy (mcybulska@unisoft.com.pl)